Storkök och livsmedelsindustri

Stensburg Sweden Blucher Install

På BLÜCHER har vi avvattningsrännor och brunnar som är HACCP-certifierade och som följer EHEDGs riktlinjer. Våra golvrännor och -brunnar är avsedda för de mest hygienkrävande installationerna inom storkök och livsmedelsindustrin. Sortimentet finns för alla typer av golv och är utrustat med delbart vattenlås och silkorg för en enkel och smidig rengöring. Våra avvattningslösningar för storkök och livsmedelsindustri återfinns i allt från skolkök till mejerier, miljöer för köttproduktion och vattenverk.

Saeby_Fish_Canners_11

BLÜCHER® HygienicPro

Våra golvrännor är vattenbesparande, självrensande och har en säker anslutning till alla typer av golv. Konstruktionen är stabil, vattenåset har ett högt flöde och smuts och övriga partiklar har svårt att få fäste på gallerhyllan. 

Läs mer
HygienicClean_hero

BLÜCHER® HygienicClean™

Vi har tagit fram en hygienisk tvättapparat som sparar tid och vatten genom att rengöra både ränna och galler samtidigt.

Läs mer
Hygienic_Pro_black_tile

BLÜCHER® industribrunn

Våra industrigolvbrunnar har hög flödeskapacitet och finns för alla golvtyper. Industribrunnarna används ofta i produktionsanläggningar, laboratorier, apparatrum, kök och andra lokaler för livsmedelsproduktion.

Välj industribrunn här
Kim Romme
Ingenjör
Danish Crown

Jag använder BLÜCHER eftersom jag vet att det är en produkt jag kan lita på. Det fungerar varje gång.

HygienicPro® - renare och bättre

Hygien är av avgörande vikt för en säker livsmedelsproduktion. I den här videon visar vi hur den unika utformningen av Hygienic Pro-rännan gör att den är självrensande och effektiv, även vid små mängder vatten.

HygienicPro® sparar både vatten och pengar

Tänk dig att använda endast en trettiondel av det vatten som används idag för att tömma avloppsrännan. Med HygienicPro® är det möjligt, tack vare rännans utformning som gör att den förbrukar en minimal mängd vatten.

HygienicClean™

BLÜCHER presenterar den hygieniska tvättapparaten HygienicClean™ som vi varit med och tagit fram, som rengör både ränna och galler samtidigt.

Hur Madtree Brewing reducerat sin vattenförbrukning tack vare BLÜCHER

I bryggeribranschen är vatten hårdvaluta. Lyssna och se i videon hur det gick till när amerikanska Madtree Brewing byggde en ny, modern ölproduktion med Hygienic Pro-rännor från BLÜCHER, vilket har hjälpt dem att spara både tid och pengar på rengöring och vatten.

Medlem i EHEDG och certifierad enligt HACCP

BLÜCHER är den första tillverkaren av avvattningssystem som har både ett EHEDG-medlemskap och en HACCP-certifiering.

Se våra produktlösningar på kommande mässor

Möt BLÜCHER på livsmedels- och dryckesmässor i hela världen.

Läs mer