Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor
Gäller för försäljning fakturerat från BLÜCHER Metal A/S (Danmark) till kunder utanför Danmark, förutom kunder i Tyskland.

Giltiga från 1 januari 2020

För danska kunder:
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Gældende for salg faktureret fra BLÜCHER Metal A/S til kunder i Danmark.

Gældende fra 1. januar 2020

För tyska kunder:
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltend für aus BLÜCHER Metal A/S (Dänemark) fakturierte Verkäufe an Käufer in Deutschland.

Geltend ab 1. Januar 2020