Marin

Norwegian_escape

Ta med oss ombord

Vi är förstavalet för sanitetsavloppssystem för nybyggnad och renovering för alla typer av fartyg. Våra långvariga sanitära avloppssystem har installerats i fler än 2 500 fartyg välden över, i allt från kryssningsfartyg och lyxyachter till militära fartyg och offshore-anläggningar.

Kryssningsfartyg och färjor

Brandsäkra och hållbara lösningar är viktigt för en njutbar resa.

Läs mer

Yachter

Brandsäkra lösningar som passar din marina inredning.

Läs mer

Offshore

Läs mer

Fiskefartyg

Avvattningsprodukter av rostfritt stål bidrar till en lägre fartygsvikt.

Läs mer

Militärfartyg

Brandsäkra och robusta lösningar som håller alla säkra ombord.

Läs mer

Olja och gas

Brandsäkra lösningar som garanterar välfungerande offshore-verksamheter.

Läs mer