Användarvillkor

Användarvillkoren gäller för Watts EMEA Holding B.V och för dess dotterbolags (”Watts Industries”) webbplatser (Watts webbplats”) och bör läsas igenom noggrant innan du börjar använda dig av vår webbplats. Genom att använda Watts webbplats godkänner du våra användarvillkor och vår Policy för dataintegritet.

De material, den information, de program, faciliteter, tjänster och annat innehåll som finns på Watts webbplats tillhandahålls som de/den är och efter tillgänglighet, utan några som helst garantier av något slag, vare sig underförstått eller uttryckligt. I den fullaste utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag friskriver sig Watts Industries från alla garantier, underförstådda eller uttryckliga. Det gäller inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och intrångsgarantier.

Watts Industries garanterar inte och intygar inte användningen eller resultaten av användningen av materialet, informationen, programvaran, faciliteten, tjänsten eller något annat innehåll på Watts webbplatser eller några andra webbplatser som länkas till Watts webbplats gällande korrekthet, lämplighet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Watts EMEA Holding B.V. ger inga garantier för att din användning av materialen, informationen, programvaran, faciliteterna, tjänsten eller något annat innehåll på Watts webbplatser inte kommer att bryta mot andra personers rättigheter. Watts EMEA Holding B.V. tar inte på sig något ansvar eller någon skyldighet som rör fel eller utelämnanden i sådant material, sådan information, sådana faciliteter och tjänster eller i något annat innehåll på Watts webbplatser.

Watts Industries garanterar inte att funktionerna som finns på webbplatsen är tillgängliga, fria från fel och att de tillhandahålls utan störningar, att defekter kommer att rättas till eller att Watts webbplatser eller de servrar som gör dem tillgängliga är fria från virus och skadliga komponenter.

Watts Industries förbehåller sig rätten att göra ändringar i materialet på Watts webbplats när som helst, inklusive priser och produktinformation, utan föregående information om detta och utan förpliktelse om att uppdatera materialet på Watts webbsida.

Varumärken och upphovsrätter

Den här webbplatsen och allt material som läggs in av Watts EMEA Holding B.V. på den här webbplatsen är skyddat av upphovsrätter, patent, fabrikationshemligheter eller andra immateriella rättigheter. Vissa av de tecken, logotyper eller andra bilder som läggs in av Watts EMEA Holding B.V. skyddas också som registrerade eller oregistrerade varumärken, handelsnamn och/eller tjänstemärken som ägs av Watts Industries eller andra.

Du har tillstånd att ladda ner en kopia av materialet från Watts webbplats för privat, icke-kommersiell användning. Om du gör det måste materialets upphovsrätt respekteras. Användningen av materialet på Watts webbplats för kommersiellt bruk kräver ett föregående skriftligt avtal med Watts Water Technologies EMEA.

Ansvarsbegränsning

Watts Industries godkänner inget ansvar för någon förlust eller skada (direkt, indirekt, punitiv, faktisk, följdskada, oavsiktlig, särskild, skadestånd i avskräckande syfte eller någon annan skada) som kan uppstå från någon användning av, eller oförmåga att använda Watts webbplatser eller materialet, informationen, programvara, faciliteter, tjänster eller annat innehåll på Watts webbplatser, oavsett på vilken grund ansvaret påstås vila på. Även om Watts EMEA Holding B.V. har informerat om möjligheten till en sådan skada ska du, utan begränsning, (och inte Watts Industries) ta på dig hela kostnaden för eventuell service, reparation eller korrigering vid en sådan eventuell förlust eller skada. Om tillämplig lag inte tillåter alla ovanstående ansvarsbegränsningar eller någon del av dem, kommer begränsningarna gentemot dig enbart att gälla i enlighet med det som tillåts enligt lagen.

Alla frågor gällande användarvillkor hänvisas till:

Watts EMEA Holding B.V.

Ph: +31 (0)20 262 67 00

E-post: [email protected]

Fax:: +31 (0)20 262 67 99

Den här policyn kan komma att ändras från tid till annan, så kom tillbaka regelbundet för att läsa igenom den.