Hållbarhet

BLCHR_sustainability_sol
BLCHR_sustainability_forest
BLCHR_sustainability_grasst

Vi förstår helt vårt ansvar gentemot miljön. Det är därför vi strävar efter att minimera utsläpp och avfall samtidigt som vi använder råmaterial som ökar energieffektiviteten. Rostfritt stål är ett material som har många miljöfördelar i produktion, användning och återvinning.

Helt återvinningsbart

Rostfritt stål är helt återvinningsbart för nya material och produkter. Det är ett giftfritt material som inte behöver ytbehandlas eller behandlas på annat sätt, vilket ger enklare och renare återvinning. Rostfritt stål avger inga giftiga gaser i händelse av brand.

Minskade koldioxidutsläpp

Transporter är en av de största utsläppskällorna av koldioxid. Nivån på utsläppen beror på de transporterade varornas volym och vikt. Ett avvattningssystem i rostfritt stål väger endast en tredjedel av ett liknande system i traditionella material, vilket ger betydligt mindre koldioxidutsläpp än tyngre material.

Lång produktlivslängd

Rostfritt stål är praktiskt taget underhållsfritt vilket ger minimala kostnader för underhåll och reparation. Även om en byggnad når slutet av sin användningstid kommer produkterna i rostfritt stål fortfarande att vara i nyskick.

 

Pressmeddelande- Mindre CO2-utsläpp med rostfritt