Hållbarhet

Plant growing out of a pipe

Vi förstår helt vårt ansvar gentemot miljön. Det är därför vi strävar efter att minimera utsläpp och avfall samtidigt som vi använder råmaterial som ökar energieffektiviteten. Rostfritt stål är ett material som har många miljöfördelar i produktion, användning och återvinning.

BLCHR_sustainability_100 recyclable

Helt återvinningsbart

Rostfritt stål är helt återvinningsbart för nya material och produkter. Det är ett giftfritt material som inte behöver ytbehandlas eller behandlas på annat sätt, vilket ger enklare och renare återvinning. Rostfritt stål avger inte heller några giftiga gaser i händelse av brand.

BLÜCHERs rörprodukter innehåller europeiskt stål vilket består till 65-85% av återvunnet material. Detta reducerar koldioxidavtrycket med upp till 50%.

BLCHR_sustainability_stainess_cut

Minskade koldioxidutsläpp

Transporter är en av de största utsläppskällorna av koldioxid. Nivån på utsläppen beror på de transporterade varornas volym och vikt. Ett avvattningssystem i rostfritt stål väger endast en tredjedel av ett liknande system i traditionellt material, vilket ger betydligt mindre koldioxidutsläpp än tyngre material.

 

Pressmeddelande - mindre CO2-utsläpp med rostfritt

REACH_chemical free

Kemikaliesäkerhet, REACH & Svanenmärkt byggande

Rostfritt stål har också fördelen att det inte innehåller kemikalier, vilket gör det till ett hållbart materialval.

Tack vare detta har BLÜCHER en REACH (Registration Evaluation Authorization and restrictions of CHemicals)-leverantörsdeklaration som bekräftar att företagets restprodukter inte är registrerade i kemikaliedatabasen EU SCIP, i vilken företag är skyldiga att registrera sig.

Av samma anledning kan våra produkter i rent, rostfritt stål utan problem ingå i en Svanenmärkt konstruktion, till skillnad från många andra avvattningsprodukter som har en kemiskt baserad ytbeläggning. Arbetar du med Svanenmärkt byggande blir valet av avloppssystem därmed extra enkelt. 

REACH-deklaration (EN)

Blucher baeredygtighedserklaering document

Hållbar och cirkulär produktdeklaration för avloppssystemet BLÜCHER EuroPipe i rostfritt stål

Våra produkter har många fördelar både vad gäller cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Du kan läsa mer om detta i vår hållbarhetsdeklaration som du kan ladda ner via länken nedan.

Hållbarhetsdeklaration (EN)

Okobaudat

LCA-dokumentation

Som LCA-dokumentation för BLÜCHERs avvattningsprodukter kan en allmän LCA (livscykelanalys) från Ökobaudat enligt EN15804 användas. 

Dokumentationsguide för livscykelanalyser av byggnader (SWECO) finns nedan.

Ladda ner LCA-dokumentation (DK)

Banner for the 2022 EcovVardis Sustainability Rating

Silvermedalj i hållbarhet från EcoVadis

Vi på BLÜCHER är stolta över vår silvermedalj i hållbarhet som vi fått av EcoVadis 2022. Med det erkännandet visar vi att vi bryr oss om miljön, våra anställda, våra kunder och vår omgivning. EcoVadis är ett internationellt ledande utvärderingssystem för hållbarhet som utvärderar kategorier som miljö, arbetsförhållanden, etik och affärsansvar samt hållbara upphandlingar.

Med denna silvermedalj hamnar BLÜCHER i topp 25% bland sina branschkollegor när det kommer till att mäta hållbarhet.

Läs mer här om EcoVadis

Chemical free

Inga kemikalier i våra produkter

• Fria från tungmetaller

• Fria från organiska ämnen

• BLÜCHER är innehavare av en REACH-leverantörsdeklaration

• Rostfritt stål avger inte giftiga gaser vid brand

RECYCLABLE_SUSTAINABILITY_1366_768px

Återvinning sparar resurser*

  • Återvunna material minskar en produkts CO2-utsläpp med (minst) hälften
  • Återvunnet, rostfritt stål är en ren produkt (innehåller inga kemikalier)
  • Kontinuerlig produktdesign genom åren skapar stora möjligheter för återvinning
  • Rostfria rör har ofta samma eller längre livslängd än byggnaderna de är installerade i, och kan därför i många fall återvinnas.
  • Alla BLÜCHER-komponenter är märkta med hållbara etiketter tryckta med text och färgmärkning

 * Återvinning innebär att materialet kan användas som råvara med samma egenskaper som originalmaterialet, och därmed potentiellt även för ett nytt avvattningssystem.

save_money_sustainability_1366_768px

Spara pengar

• Högt skrotvärde jämfört med andra produkter som t ex plast

• Lång produktlivslängd

affaldspyramiden_ENG

BLÜCHERs avfallshierarki

Avfallshierarkin gör dig mer medveten om vad som kommer att hända med avfallet. För BLÜCHER® EuroPipe-rör är de två mest kritiska stegen förbränning och deponering inte aktuella, vilket gör våra rör till ett miljövänligt val jämfört med rör tillverkade av andra material.

  • Förebyggande:  BLÜCHER® EuroPipe har en mycket lång livslängd
  • Återanvändning: BLÜCHER® EuroPipe kan monteras isär eftersom rörsystemet inte är ihopsvetsat, och kan därför återanvändas
  • Återvinning: BLÜCHER® EuroPipe kan smältas ner igen eftersom det består av rent rostfritt stål
  • Förbränning: Ingen energi behövs för förbränning, eftersom BLÜCHER® EuroPipe kan återvinnas till nya avloppsrör
  • Deponering: Inte heller nödvändigt, då BLÜCHER® EuroPipe kan återvinnas till nya avloppsrör.

sustainability_press

Mediabevakning

Om du vill veta mer om BLÜCHER och hållbarhet har vi sammanställt ett antal pressmeddelanden om varför våra rostfria produkter bidrar positivt till att minska CO2-utsläpp, om cirkulärt byggande och om återanvändning.

Läs pressmeddelanden från BLÜCHER

Instruction for reuse

Anvisningar för återanvändning av BLÜCHER EuroPipe avloppssystem

Designat för återanvändning

BLÜCHERs rörsystem i rostfritt stål bygger på principen muff-slätände, vilket möjliggör isärmontering och därmed enkel återvinning.

Ladda ner instruktioner för återanvändning (EN)

17 goals for sustainable development (EN)

FN:s mål för hållbar utveckling

BLÜCHER bidrar på många sätt till FN:s uppsatta världsmål inom hållbar utveckling.

Läs mer