BLÜCHER och FN:s världsmål kring hållbarhet

17 goals for sustainable development (EN)

FN:s mål för hållbar utveckling involverar hela världen, och målet är att alla ska bidra där det är möjligt.

För BLÜCHER som varumärke och som en del av en större koncern är det viktigt för oss att bidra till att uppnå dessa mål, vilket vi också gör.

1366x768_SustainableDevelopmentGoals4

Industri, innovation och infrastruktur

Våra rostfria produkter har en mycket lång livslängd där varken utseende eller funktion påverkas negativt trots yttre faktorer, vilket gör att de bidrar till en modern infrastruktur och en mer hållbar industri.
1366x768_SustainableDevelopmentGoals5

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Rostfritt stål har en mycket hög återvinningsgrad, faktiskt upp till 100%. Rostfritt stål är också det mest återvunna materialet i världen, vilket gör att våra produkter ingår i den cirkulära ekonomin på ett naturligt sätt. 
1366x768_SustainableDevelopmentGoals6

Klimatåtgärder

Rostfritt stål har ett mycket lågt koldioxidavtryck, eftersom materialet endast väger en tredjedel av en motsvarande produkt tillverkad av traditionella material. Rostfritt stål är också fritt från kemikalier och skadliga ämnen.
Watts 2022 Sustainability Report

Watts hållbarhetsrapport 2022

Ta del av vårt omfattande hållbarhetsarbete i rapporten som finns att ladda ner via länken nedan.