Livsmedelssäkerhet

BLCHR_foodsafety_sol

Hygien är väsentligt i avloppssystemet

Effektiva hygien- och rengöringslösningar är av största vikt för att bibehålla en hög nivå av livsmedelssäkerhet. Alla ytor och all utrustning måste kunna rengöras på ett enkelt sätt och hållas rena medan avfallsvattnet från rengöringsprocesserna snabbt släpps ut genom ett effektivt avloppssystem.

Utforma avvattningssystemet rätt från början

Avvattningssystemet är en viktig del av fabriken och när de flesta av dess komponenter ligger i eller under golvet kan det bli kostsamt att göra ändringar i konstruktionen, då det kan leda till att hela golvet måste bytas ut.

Ett effektivt avvattningssystem upprätthåller flödeskapaciteten, är självrengörande, minskar tiden för driftstopp för rengöring och ökar produktlivslängden, samtidigt som det minskar installationstiden och tar upp mindre plats.

Hygienic_Pro_black_tile

BLÜCHER® HygienicPro

Våra högkapacitetsystem för punkt- och linjeavvattning har ett effektivt flöde som förhindrar bakteriell tillväxt medan vattenmängden och antalet driftstopp minskar.

Läs mer
HygienicClean_hero

BLÜCHER® HygienicClean™

Vår hygieniska tvättapparat sparar tid och vatten genom att rengöra avvattningssystemets ränna och galler samtidigt.

Läs mer

HygienicPro – Renare. Bättre.

Hygienisk utformning av maskinutrustning och lokaler är viktigt för att kunna garantera säkerheten för livsmedelsprodukter.

HygienicPro® sparar vatten och pengar

Tänk dig att använda endast en tredjedel av det vatten som används idag för att tömma avloppsrännan. HygienicPro® är den perfekta lösningen då den förbrukar minimal mängd vatten.

HygienicClean™

Ny teknik: BLÜCHER presenterar HygienicClean™, som rengör både ränna och galler samtidigt.

Madtree Brewing

Läs om hur Madtree Brewing sparade 90 % av vatten- och arbetskostnaderna för rengöring.

Medlem i EHEDG och certifierad enligt HACCP

BLÜCHER är den första tillverkaren av avvattningssystem som har både ett EHEDG-medlemskap och en HACCP-certifiering.

Se våra produktlösningar på kommande mässor

Möt BLÜCHER på livsmedels- och dryckesmässor i hela världen.

Läs mer