Brandsäkerhet

BLCHR_firesafety_sol
fire_house
icon-fire-resistant_BL

Det är av största vikt att undvika spridning av eld där det finns en stor grupp människor, oavsett om det är på ett hotell, ett shoppingcenter, ett sjukhus eller ett kryssningsfartyg.

En brandsäker lösning

Rostfritt stål är ett obrännbart material, så vid en eventuell brand kommer det att förebygga spridning av elden både uppåt och neråt utan att smälta.

Rök är lika, om inte mer, farligt än själva branden. Våra rostfria stålsystem kommer inte att släppa ut några giftiga avgaser eller rök.

Europipe_group

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® EuroPipe har en jämn yta i rostfritt stål som ger hög avrinningskapacitet och minimalt underhåll, som är lätt att installera och kapa, både i byggnader och till sjöss.

1366x768_Marine_Drains_penetrations_02

BLÜCHER® marina brunnar

Marina brunnar som uppfyller de specifika kraven i varje installation, oavsett däckkonstruktion.

fireproof_watertrap

BLÜCHER® vattenlås

Vi har utvecklat brandsäkra vattenlås som minskar risken för spridning av eld. Dessa vattenlås har en särskild kon med fyllning som expanderar när den utsätts för höga temperaturer. Det gör att brunnen täpps igen och förhindrar spridning av rök, giftiga gaser och eld.