Köpcentrum

Resource Image - 03289-Marine m u etiket
Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Det är viktigt att hålla vattnet borta från trottoarer och tak för att hålla dina kunder säkra medan de handlar. Våra effektiva avvattningslösningar med hög avrinningskapacitet hjälper dig vid alla steg på vägen.

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

BLÜCHER® Industribrunn

Våra industribrunnar erbjuder säker vattenavrinning i produktionslokaler, varuhus, livsmedelsbutiker, professionella kök och matmarknader.

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

BLÜCHER® rännor

Linjära rännor har stor betydelse för fotgängarnas säkerhet på gångvägar.

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

BLÜCHER® vakuumsystem för takavvattning

Våra vakuumbrunnar möjliggör takavvattning som eliminerar vattensamlingar med färre brunnar.

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® EuroPipe har en jämn yta i rostfritt stål som ger hög avrinningskapacitet och minimalt underhåll, och som är lätt att installera och justera.

Se våra produktlösningar på kommande mässor

Möt BLÜCHER på fackmässor i hela världen.

Läs mer