Drift

BLCHR_drain_flow

Hålla flödet uppe

Våra avvattningsprodukter av rostfritt stål kräver minimalt underhåll. De kan användas i allt från kök till våtutrymmen – den jämna och syrabetade ytan behåller sin enhetliga matta finish i de flesta miljöer. Det gäller i synnerhet i krävande miljöer, såsom inom livsmedels-, kemikalie- och jordbruksbranscher samt laboratorier, att installationen kan behöva rengöras för att undvika att beläggningar skapas som kan orsaka korrosion.

Obs: särskilt aggressiva och farliga ämnen bör kasseras i enlighet med tillverkarens instruktioner, inte genom avloppssystemet.

1366x768_Drainage_Accessories_Parts_Drains_Channels_Water_Traps_01

Drift och skötsel

Hitta rätt resurser för drift och skötsel av dina BLÜCHER-lösningar.

Visa drift och skötsel

Presentation av HygienicClean™

Vår nya hygieniska tvätt för ränna med galler är speciellt konstruerad för avloppssystemet. Det sparar både tid och vatten för livsmedels- och dryckesindustrin genom att rännan och gallret rengörs samtidigt.

Läs mer