IntegritetspolicyWATTS WATER TECHNOLOGIES

WEBBPLATS- OCH KUNDINTEGRITETSMEDDELANDEWatts EMEA Holding B.V. och dess dotterbolag (”Watts Water”, ”vi” eller ”oss”) respekterar din integritet och tar ditt integritetsskydd på största allvar. Vi kommer att sträva efter att skydda och lagra alla de personuppgifter som du lämnar ut till oss för att använda våra tjänster på ett varsamt sätt. Syftet med detta integritetsmeddelande är att tydligt förklara hur vi använder dina personuppgifter, våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter, de rättigheter och alternativ du har att kontrollera dina uppgifter samt hur vi skyddar din integritet. Detta integritetsmeddelande ger dig information om:

Vi råder dig att läsa detta integritetsmeddelande noggrant och att läsa om det regelbundet när du använder vår webbplats och våra tjänster.

PERSONUPPGIFTER SOM WATTS WATER SAMLAR IN OCH ANVÄNDER

Personuppgifter är alla uppgifter som identifierar dig direkt eller i kombination med andra uppgifter. Vi samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du använder vår webbplats och våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter automatiskt och från andra källor.

Personuppgifter som du lämnar ut till oss eller som samlas in automatiskt

Personuppgifter som vi samlar in kan inkludera:

 • Kontaktuppgifter och information som rör projekt och tjänster, såsom namn (eller företagsnamn), adress, telefonnnummer (eller mobiltelefonnummer), e-postadress och andra personuppgifter som du frivilligt lämnar ut till oss
 • Automatiskt insamlade uppgifter, såsom din IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem, applikationsversion och geografisk plats. Vi samlar även in och genererar data baserat på din användning av Watts Waters webbplats (www.wattswater.eu), såsom de sidor du har besökt, de sidor du besöker innan och efter att du besökt Watts Waters webbplats. Vi samlar in dessa uppgifter genom att placera ut funktionella och nödvändiga cookies.

Du kan själv bestämma vilka uppgifter du vill lämna ut till oss. I vissa fall kan vi dock enbart uppfylla din begäran om vi får in fler uppgifter om dig, t.ex. ditt telefonnummer. Om det krävs, kommer vi att informera dig om detta i ett separat meddelande. Om du inte lämnar ut dessa uppgifter kan det hända att vi inte kan behandla din fråga eller begäran, helt eller till viss del, eller att du inte kan använda våra tjänster.

Personuppgifter som samlas in från andra källor

Vi använder oss av externa källor för att samla in vissa personuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om Handelskammaren för att samla in affärsuppgifter om avtalsbundna parter.

HUR WATTS WATER ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Watts Water använder dina personuppgifter för följande syften:

 • Tillhandahålla våra tjänster: Vi samlar in dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig våra tjänster. Vår grund för att göra det är att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig;
 • Kommunikation: Vi använder dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, t.ex. när du kontaktar oss eller när du vill utöva en rättighet. Vi använder även dina personuppgifter för att kontakta dig, t.ex. när vi vill informera dig om våra produkter och tjänster, ändringar i våra tjänster eller allmänna villkor. Vi har ett legitimt affärsintresse i att kommunicera med dig och i att besvara dina frågor och begäranden;
 • Förbättra vår webbplats och våra tjänster: Vi analyserar information om hur du använder vår webbplats och våra tjänster för att kunna förbättra användarupplevelsen för alla besökare på vår webbplats. Denna information består både av forskningsuppgifter och av statiska uppgifter. Vi har ett legitimt intresse i att analysera dessa uppgifter, för att exempelvis kunna lösa problem med vår webbplats;
 • Utöva våra rättigheter och fullgöra våra förpliktelser: Vi använder dina personuppgifter för att utföra våra rättsliga förpliktelser. Det innebär bland annat att fullgöra vår skatteskyldighet. Vi använder även dina personuppgifter för att undvika och utreda bedrägerier eller andra olagliga eller oönskade aktiviteter. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att skydda eller utöva våra eller någon tredje parts rättigheter. Vi har ett legitimt affärsintresse i att göra det;
 • Anonymisering: Vi kan anonymisera dina personuppgifter för att garantera att du inte längre kan identifieras vare sig av oss eller av någon tredje part. Vi kan exempelvis koordinera vår produktutveckling genom att utveckla statistik baserad på anonymiserade uppgifter. Vi har ett legitimt intresse i att göra det.

Våra produkter och tjänster är utvecklade för vuxna. Vi samlar inte avsiktligen in personuppgifter från minderåriga personer (under 18 år). Vi ber därför minderåriga att inte lämna ut några personuppgifter till oss och inte heller använda våra produkter eller tjänster.

MED VILKA PARTER WATTS WATERS DELAR PERSONUPPGIFTER

Watts Water hanterar dina personuppgifter varsamt och konfidentiellt. Dina personuppgifter är enbart tillgängliga för Watts Water-medarbetare i den utsträckning som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om vi har en rättslig grund att göra det.

Watts Water delar enbart personuppgifter med tredje parter som Watts Water litar på. Det omfattar våra:

 • Koncernbolag: Watts Water tillhör Watts Water Technologies Inc. Vi delar vissa personuppgifter med våra koncernbolag för interna rapporter och säkerhetsrapporter och för att optimera våra tjänster;
 • Tjänsteleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer i den utsträckning det är relevant. Det kan exempelvis ske för att samla in betalningar, utreda och förhindra bedrägerier, distribuera marknadsföringsmaterial, visa anpassad reklam, optimera våra tjänster eller för att analysera data;
 • Myndigheter: Vi delar dina personuppgifter med myndigheter i den utsträckning det är relevant. Det gäller exempelvis till tillsynsmyndigheter, domstolar eller offentliga organ, i den utsträckning som det krävs för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse eller för att väcka åtal om brott och bedrägerier. Vi kan även överföra personuppgifter till myndigheter för att skydda våra eller tredje parters rättigheter och egendomar;
 • Professionell rådgivning: Vi delar dina personuppgifter med våra professionella rådgivare i den utsträckning det är relevant. Det gäller exempelvis med våra advokater om vi behöver rättslig rådgivning.

HUR WATTS WATER ÖVERFÖR PERSONUPPGIFTER INTERNATIONELLT

Watts Water delar dina personuppgifter med tredje parter utanför EU. T.ex. med vårt högkvarter Watts Water Technologies Inc i USA. Vi kommer enbart att lämna ut dina personuppgifter till mottagare som hanterar dina personuppgifter på ett konfidentiellt sätt och erbjuder ett lämpligt skydd i enlighet med de europeiska standarderna, så att dina personuppgifter skyddas på rätt sätt (t.ex. genom att ingå ett EU-modellavtal för internationella överföringar av personuppgifter i enlighet med EU-kommissionens regler).

Om du har några frågor om internationella överföringar av personuppgifter eller det lämpliga skydd som Watts Water använder för att skydda dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till VP Legal & Compliance EMEA på [email protected].

HUR WATTS WATER SKYDDAR OCH LAGRAR PERSONUPPGIFTER

Watts Water har implementerat fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dessa åtgärder genomförs i syfte att kontinuerligt skydda integriteten och konfidentialiteten hos dina personuppgifter, t.ex. genom att garantera att endast behöriga medarbetare har tillgång till dina personuppgifter. Vi utvärderar och uppdaterar regelbundet dessa åtgärder. Det finns dock inget informationssystem som är helt tillförlitligt, så vi kan inte garantera ett absolut skydd av dina personuppgifter. Vi kommer att lagra dina personuppgifter medan vår relation varar, såvida inte en kortare lagringsperiod krävs enligt lagen eller uppgifterna inte längre krävs för de syften för vilka de samlades in. När vår relation med dig har avslutats kommer vi att lagra dina personuppgifter under den tidsperiod som låter oss:

 • fullgöra våra rättsliga förpliktelser, inklusive rättsliga lagringstider;
 • utreda eller försvara rättsliga anspråk;
 • göra oss av med dina frågor, begäranden och klagomål; och
 • föra register för analys- och revisionssyften.

HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

Beroende på din plats har du rätt att få åtkomst till (registerutdrag) eller ändra dina personuppgifter, få dem raderade, begränsade eller överföra dem. Din plats avgör också om du kan begränsa eller invända mot Watts Waters behandling av uppgifterna. Du kan exempelvis invända mot vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyften.

Om du har givit oss ditt samtycke att använda dina personuppgifter kan du, när som helst, dra tillbaka det samtycket.

För att kunna skydda din integritet, säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter ber vi dig skicka en kopia av en giltig ID-handling tillsammans med din begäran, där enbart ditt namn syns och de andra uppgifterna i skriftligt format.

Du kan kontakta oss när som helst om du har frågor eller vill framföra ett klagomål om detta integritetsmeddelande eller om behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till VP Legal & Compliance EMEA på adressen [email protected]. Vi åtar oss att hantera dina frågor och klagomål på bästa möjliga sätt. Om du anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål på önskvärt sätt, kan du framföra ett klagomål till din närmaste europeiska dataskyddsmyndighet.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller flera länkar till andra webbplatser. Watts Water ansvarar inte för sättet dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter. Vi råder dig att läsa igenom varje tredje parts integritetspolicy när du besöker en extern webbplats för att förstå hur denna tredje part samlar in och använder dina personuppgifter.

HUR DU KONTAKTAR WATTS WATER

Om du har några frågor, kommentarer, förslag eller klagomål om det här integritetsmeddelandet eller sättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till VP Legal & Compliance EMEA på adressen [email protected] eller kontakta oss per post genom att skriva till Strawinksylaan 3099, 1077 ZX, Amsterdam (Nederländerna).

ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande. Datumet nedan visar när den sista revideringen gjordes. Vi råder dig till att regelbundet läsa igenom detta integritetsmeddelande, så att du känner till eventuella ändringar. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera dig om de ändringar som kommer att ha störst inverkan på dina rättigheter.

Senast reviderat: januari 2019