Produktkatalog

Avloppslösningar

Rör och rördelar

Rensrör

Övergångar

Böjar

Grenrör (T/Y-förgreningar)

Förankringsbojar och rörklamsvep

Förminskningar och omvända förminskningar

Proppar och övriga produkter

Tätningsringar

Muffar

Raka rör

Vattenlås

Övriga verktyg

Röravskärare

Golvbrunnar och rännor

Filter

Galler

Vattenlås

Verktyg för brunnar och rännor

Manluckor

Brunnar med kvadratiska överdelar

Brunnar med trekantiga överdelar

Brunnar och rännor med rektangulära överdelar

Brunnar med cirkulära överdelar

Under- och mellandelar

Underdelar MULTI för montageset

Montageset MULTI

Övriga tillbehör

Marina avlopp och genomföringar

Brunnar och rännor med rektangulära överdelar

Brunnar med cirkulära överdelar

Brunnar med kvadratiska överdelar

Galler

Underdelar

Övriga tillbehör

Genomföringar

Vattenlås

Takbrunnar

Balkongbrunnar

Brunnar för självfallssystem

Brunnar för vakuumsystem

Lövsilar

Underdelar

Övriga tillbehör

Överdelar