Flödeskapacitet

BLCHR_drain_flow

Vi tillhandahåller säkra avvattningslösningar av rostfritt stål som avlägsnar vatten från produktionsområden, kommersiella byggnader, bostäder och mer. Vi kan uppfylla dina behov, oavsett krav på flödeskapacitet.

Uppnå optimal flödeskapacitet

För att garantera att ditt avvattningssystem har den flödeskapacitet som krävs erbjuder vi 50 års erfarenhet och branschkunskap för att hjälpa dig nå optimal kapacitet i avvattningssystemet. Vi hjälper till med ett lösningsförslag för ditt avvattningssystem.

Läs mer

Anslut direkt till BLÜCHER® EuroPipe

Utloppet på BLÜCHER:s brunnar kopplas direkt till BLÜCHER® EuroPipe avloppssystem. Det pålitliga tryckmuffssystemet kan användas för både processavlopp och spillvatten i ett komplett avvattningssystem.

BLÜCHER bidrar till att säkra flödet och förstår dina utmaningar med flödeskapacitet.

Är du redo att få flyt? Kontakta oss idag