Flödeskapacitet

Resource Image - 03289-Marine m u etiket
Resource Image - 03289-Marine m u etiket
Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Vi tillhandahåller säkra avvattningslösningar av rostfritt stål som avlägsnar vatten från produktionsområden, kommersiella byggnader, bostäder och mer. Vi kan uppfylla dina behov, oavsett krav på flödeskapacitet.

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Uppnå optimal flödeskapacitet

För att garantera att ditt avvattningssystem har den flödeskapacitet som krävs erbjuder vi 50 års erfarenhet och branschkunskap för att hjälpa dig nå optimal kapacitet i avvattningssystemet. Vi hjälper till med ett lösningsförslag för ditt avvattningssystem.

Läs mer
Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Anslut direkt till BLÜCHER® EuroPipe

Utloppet på BLÜCHER:s brunnar kopplas direkt till BLÜCHER® EuroPipe avloppssystem. Det pålitliga tryckmuffssystemet kan användas för både processavlopp och spillvatten i ett komplett avvattningssystem.

BLÜCHER bidrar till att säkra flödet och förstår dina utmaningar med flödeskapacitet.

Är du redo att få flyt? Kontakta oss idag