Sæby fiskeindustri hålls ren med BLÜCHER® HygienicPro

Våra lösningar tillgodoser alla behov på Sæby fiskeindustri.

BLUCHER_waterline_typemark_sq

Dela denna referensartikel

Industri

Livsmedels- och dryckesindustrin

Kategori

Installerade produkter:

Kund

Sæby Fish Canners Ltd.

Plats

Sæby, Danmark

Omfattning

Tillhandahålla ett hygieniskt avvattningssystem för en fabriksutbyggnad.

Kundens behov

Ett system som uppfyllde deras vision om att bli mer medveten om energianvändningen, samtidigt som livsmedelssäkerheten uppfylldes.

Lösning

BLÜCHER HygienicPro®, BLÜCHER® WaterLine (för plastmatta)

Resultat

Rännorna uppfyllde behovet av att hålla livsmedlen säkra eftersom de är enkla att rengöra, erbjuder ett optimalt flöde och minskar risken för driftstopp samtidigt som vår duschränna för golv med plastmatta passar perfekt runt avloppet.

Kent Christiansen
Teknisk chef
Sæby Fish Canners

“Vi är extremt nöjda med den lösning som tillhandahållits av BLÜCHER eftersom den uppfyller alla våra förväntningar och krav på hygienisk design och flödeskapacitet.”