Konformitetsdeklarationer och gröna pass för avvattningsprodukter

BLÜCHERs produkter följer de högsta standarderna. Nedan hittar du försäkran om överensstämmelse och gröna pass för våra produkter.

Filerna är tillgängliga i PDF-format, för nedladdning eller utskrift.

Avvattningssystem

Grönt pass
BLÜCHER Avvattningssystem i rostfritt stål
enligt IMO Resolution MEPC. 197(62)

Brunnar och rännor

Intygande om överensstämmelse
Takbrunnar, golvbrunnar, industribrunnar och rännor for installation inomhus enligt
EN 1253

Industribrunnar

försäkran om överensstämmelse
Fettavskiljare
enligt EN 1825-1

Köksbrunnar & rännor

Intygande om överensstämmelse
Avrinningsrännor för körvägar och gångvägar
enligt EN 1433

Rör och rördelar

Intygande om överensstämmelse
BLÜCHER® EuroPipe, Rör och rördelar
enligt EN 1124

Rör och rördelar

Grönt pass
BLÜCHER® EuroPipe, Rör och rördelar
enligt IMO Resolution A.962

Rör och rördelar

Säkerhetsdatablad
BLÜCHER® EuroPipe, Rör och rördelar

Genomföringar och skarvenheter

Försäkran om överensstämmelse
Svetsade genomföringar

Genomföringar och skarvenheter

Intygande om överensstämmelse
Icke-svetsade genomföringar

Pallar

Behandling av förpackningsmaterial i trä
Certifikat för tillverkning av förpackningsmaterial i trä

Pallar

Behandling av förpackningsmaterial i trä
Certifikat för värmebehandling