Hygieniskt nytänkande på det öländska vattenverket

Hygienen är viktig när bräckt havsvatten ska bli dricksvatten

Waterworks cropped

Dela denna referensartikel

Industri

Vattenverk

Kategori

Installerade produkter:

Kund

Borgholm Energi

Plats

Sandvik, Öland

Omfattning

Mellan 2016 och 2017 byggdes ett vattenverk i Sandvik som också fungerar som ett avsaltningsverk där man avsaltar bräckt havsvatten. Kapaciteten ligger på 3000 kubikmeter producerat dricksvatten per dag, och då Öland hör till de platser i landet som drabbas mest av vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer är avsaltningsverket en del i en strategi för att säkra öns framtida vattenförsörjning.

Kundens behov

- Det som behövdes till vattenverket i Sandvik på norra Öland var rostfria golvrännor för att samla upp spillvatten från vattenverkets avsaltningsfilter, berättar Jimmie Wentzel, säljansvarig på BLÜCHER för södra Sverige. Han fortsätter;

- Rännorna behövde också ha hög kapacitet för tömning av de stora tankar som finns därinne.

Lösning

- För att klara av det höga flödet levererade vi rännor där utloppsbrunnarna är 300x300 mm, och är utrustade med våra största vattenlås i dimension 250 mm, säger Jimmie.

Resultat

Kunden fick en hållbar och miljövänlig avvattningslösning som är lätt att hålla ren, och som bidrar till en bibehållen, hög hygienstandard. 

Samarbetande företag

Borgholm Energi, SWECO, WSP

Jimmie Wentzel
säljansvarig för södra Sverige
BLÜCHER

Efter att vi levererat avvattning till vattenverket på norra Öland fick vi även förtroendet att leverera till det vattenverk som senare byggdes på södra Öland som fått flera internationella utmärkelser, som utmärker sig genom att återvinna processvatten från en stor, lokal industri.