WaterLine i varje hotellrum

Radisson exterior

Dela denna referensartikel

Industri

Hotellbranschen

Kategori

Installerade produkter:

Kund

Radisson Blu Scandinavia

Plats

Göteborg, Sverige

Omfattning

Under maj 2017 påbörjades en omfattande renovering av det moderna och centralt belägna hotellet Radisson Blu Scandinavia i Göteborg. I samband med renoveringen gjordes alla rum om och hotellet var därför i behov av ny avvattning till badrummen.

Kundens behov

Hotellet var i behov av ett stort antal brunnar eftersom varje rum skulle renoveras. Kunden visste redan tidigt i processen att det var rännor de var ute efter.

- Önskemålet var redan från start att de skulle ha rännor, men vi var inte föreskrivna utan fick fightas om jobbet med våra konkurrenter. Det slutade med att vi kom med den bästa lösningen till ett bra pris, säger Michael Bergström på BLÜCHER som är säljansvarig i region väst och mellansverige.

Det var även viktigt att rännan skulle passa till olika typer av kakel och klinker eftersom rummen på de olika våningsplanen skulle ha olika färgteman.

Lösning

Under försommaren 2017 levererades och installerades totalt 354 nya WaterLine-rännor från BLÜCHER i alla badrum.

Resultat

Både leveransen och installationen av WaterLine-rännorna från BLÜCHER flöt på bra utan några anmärkningar.

- Jag var på plats i början och ”satte igång” jobbet eftersom de inte installerat WaterLine innan. Men efter det behövde jag inte komma tillbaka, vilket jag ser som ett gott tecken och att allt gick precis som det skulle, säger Michael Bergström på BLÜCHER.

Även Jenny Bengtsson som är ansvarig för housekeeping på Radisson Blu Scandinavia är nöjd med resultatet.

- Jag har inga anmärkningar på rännorna, utan de fungerar bra. De är enkla att rengöra och man ser tydligt när det kommer hår eller smuts i rännorna. Då vet man att det är dags att städa.

Jenny berättar att de brukar storstäda rännorna ungefär var sjätte vecka men att de däremellan går över rännorna dagligen för enklare rengöring så att de alltid är rena och fräscha.

Samarbetande företag

Byggentreprenad var Multimontage, Rör & Värme i Väst skötte installationen av rännorna.

Jenny Bengtsson
Housekeeping
Radisson Blu

Jag har inga anmärkningar på rännorna, utan de fungerar bra. De är enkla att rengöra och man ser tydligt när det kommer hår eller smuts i rännorna. Då vet man att det är dags att städa.