Avvattning på alla plan i parkeringshuset Svartmunken

Ett komplett avvattningssystem i fem våningar till P-huset Svartmunken

Svartmunken exterior 768X432

Dela denna referensartikel

Industri

Garage/P-hus

Kategori

Installerade produkter:

BLÜCHER EuroPipe rörsystem

BLÜCHER Channel rännor

BLÜCHER Drain Industrial golvbrunnar

BLÜCHER Mearin markrännor

 

Kund

Malmö kommun

Plats

Halmstad, Sverige

Omfattning

Parkeringshuset Svartmunken skulle byggas i centrala Halmstad i modern design och med fem olika våningsplan som sammanlagt skulle rymma 360 parkeringsplatser på en yta av 9400 kvadratmeter. På nedersta våningen skulle golvtypen vara dränerande asfalt och på övriga våningsplan skulle det vara gjutasfalt.

Kundens behov

Jimmie Wentzel, säljansvarig på BLÜCHER för södra Sverige, berättar:

- Utformningen av avvattningslösningar ser annorlunda ut beroende på golvtyp, och här behövdes brunnar och rännor som var anpassade efter de olika golvtyperna i parkeringshusets våningsplan. Kunden var i behov av en helhetslösning där avvattningen skulle tåla avrinning av tövatten från bilar som kört på saltade vägar, samtidigt som den skulle tåla påliggande sol. Produkterna behövde även vara körbara och tåliga för påbackning av bilar.

Lösning

I egenskap av komplett leverantör kunde BLÜCHER leverera en helhetslösning; ett komplett system med avloppsrör EuroPipe installerades, samt punktavvattning Industrial och ytavvattning i form rännan Channel samt skräddarsydda lösningar för golvens olika ytskikt.

Resultat

- Parkeringshuset Svartmunken utrustades med ett komplett avvattningssystem som tål alla väder och yttre påfrestningar, sammanfattar Jimmie. Alla inblandade parter var nöjda. 

Samarbetande företag

KN VVS Ingenjörer, Oscar Hansson VVS, DAB Group

Jimmie Wentzel
säljansvarig för södra Sverige
BLÜCHER
Kunden var i behov av en helhetslösning där avvattningen skulle tåla avrinning av tövatten från bilar som kört på saltade vägar, samtidigt som den skulle tåla påliggande sol. Produkterna behövde även vara körbara och tåliga för påbackning av bilar.