Linjeavvattning på Hylliebadet

Skräddarsydda linjer i rostfritt på Hylliebadet i Malmö

Rostfri linjeavvattning badhus_beskuren

Dela denna referensartikel

Industri

Kategori

Installerade produkter:

Kund

Malmö stad

Plats

Hyllie Malmö, Sverige

Omfattning

För att undvika ett typiskt månlandskap av mindre golvbrunnar med tillhörande kuvertfall valdes skräddarsydd linjeavvattning i form av smala slitsrännor i rostfritt, syrafast stål till det moderna badhuset i Malmö.

Kundens behov

John Flygare är Sverigechef på BLÜCHER och var ansvarig på företaget för projektet Hylliebadet när det byggdes. Han berättar:

- I början var det tal om att cirka 300 separata små brunnar skulle avvattna simhallen. Men då det fanns önskemål om att slippa ett månlandskap av brunnar med kuvertfall ner till varenda brunn kom inblandade parter i stället fram till att ersätta alla små brunnar med långa, smala golvrännor.

Ett avvattningssystem i linjeformat möjliggör fall i endast en riktning i stället för det fall som går upp och ner likt ett månlandskap, som kan göra att barn snubblar när de springer på golvet.

Lösning

Flera hundra meter skräddarsydd slitsränna i rostfritt, syrafast stål installerades. De långsmala och tåliga rännorna ger en optimal avvattning, är hygieniska och lättstädade och ger ett estetiskt tilltalande intryck. John berättar att rännorna skräddarsyddes på fler sätt än vad som är synligt ovanifrån:

- Alla rännornas längder och vinklar är noggrant anpassade för att platsa rätt i konstruktionen, och slitsrännornas utloppsbrunnar ligger optimalt placerade både i hänsyn till estetik och till utrymmen under simhallsgolvet där apparatrum och liknande finns.

Resultat

Hylliebadet fick en skräddarsydd, hållbar och miljövänlig avvattningslösning som kunde monteras med enkelhet. Avvattningssystemet är hygieniskt och lättstädat med enkla fall, där ett månlandskap av små golvbrunnar med tillhörande kuvertfall kunde undvikas. I simhallens cafeteria installerades även köksbrunnar från BLÜCHER.

Samarbetande företag

PP Arkitekter, PEAB, Arildssons Rör

John Flygare
Sverigechef
BLÜCHER

Alla rännornas längder och vinklar är noggrant anpassade för att platsa rätt i konstruktionen, och slitsrännornas utloppsbrunnar ligger optimalt placerade både i hänsyn till estetik och till utrymmen under simhallsgolvet där apparatrum och liknande finns.