Säkra lösningar på nya psykiatrin i Kalmar

Kund

Region Kalmar Län

 

Plats

Kalmar, Sverige

 

Omfattning

2018 startade byggnationen av Kalmars nya specialistpsykiatri som ligger i direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar. Byggnationen stod klar för inflyttning 2022 och är fördelad på tre huskroppar på 3-9 våningar höga, med en totalyta på cirka 25000 kvadratmeter.

Verksamheten har haft inflytande på utformandet av lokalerna med hänsyn till allt från val av färg och form för att bidra till en rofylld och läkande miljö som grundar sig i att ge patienter en varm och välkomnande känsla.

Nya Psykiatrisjukhuset tilldelades år 2022 Kalmars stads arkitektur- och stadsbyggnadspris.

 

Kundens behov

Nya Psykiatrin behövde takavvattning till sitt platta bitumentak, golvbrunnar till alla våningsplan samt en lösning som efterfrågades specifikt för att vårdpersonalen på ett enkelt och hygieniskt sätt skulle kunna göra sig av med urinprover.

 

Lösning

BLÜCHER dimensionerade och ritade upp det rostfria vakuumsystemet för takavvattning. Rostfria takbrunnar installerades och anslöts till BLÜCHERs rostfria rörsystem EuroPipe i olika dimensioner.

Rostfria golvbrunnar med säkerhetsskruv installerades i rummen för inlagda patienter. På en psykiatrisk vårdavdelning är det av stor vikt att det inte finns föremål som går att skada sig på, därför valdes golvbrunnssilar med dolda skruvfästen som bara kan kommas åt med hjälp av ett speciellt verktyg.

För att personalen skulle slippa hälla ner urinproven i en vanlig diskho eller i en toalettstol togs en speciell lösning fram i rostfritt, syrafast stål med en utslagstratt som fungerar som ett utlopp med inbyggd renspolning, insvetsad i en rostfri bänk. När personalen hällt ut urinprovet trycker de på en knapp och resterna från urinprovet spolas ut på ett effektivt och grundligt sätt.

 

Resultat

Avvattningslösningarna fungerar utan anmärkning, och vårdpersonalen på avdelningarna återger att de uppskattar lösningen med spolbrunnen som fungerar som en självrengörande diskho i miniatyr, som gör att de slipper böja sig ner över en toalettstol för att hälla ut resterna från urinproven som tas på patienterna som vårdas på avdelningen.

Fredrik Gustafsson på Sandbäckens rör var projektledare för installationen av VS-produkter.

- BLÜCHERs produkter var enkla att installera och allting fungerade smidigt.

 

Samarbetande företag

SWECO, Sandbäckens Rör

Industri

Sjukhus, vård och omsorg

Kategori

Installerade produkter

Takavvattningssystem

BLÜCHER Drain golvbrunnar

BLÜCHER skräddarsydda specialprodukter

Fredrik Gustafsson
Projektledare
Sandbäckens rör

BLÜCHERs produkter var enkla att installera och allting fungerade smidigt.