BLÜCHER avvattnar Helsingborgs vattentorn i radie

Jimmie Wentzel 1366x768

Dela denna referensartikel

Industri

Vatten och avlopp

Kategori

Installerade produkter:

Kund

Helsingborgs Stad och NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Plats

Helsingborg, Sverige

Omfattning

Ytterligare ett vattentorn började byggas i Helsingborg 2018 för att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Det nya vattentornet har ritats av Wingårdhs Arkitektkontor och består av en högreservoar med en tillhörande lågreservoar. Högreservoaren är byggd som en upphöjd cirkel på pelare 40 meter upp i luften med en radie på 45 meter. Det nya vattentornet är ett landmärke för regionen och grönområdet under tornet är öppet för allmänheten. BLÜCHER har levererat cirka 400 meter rör till projektet i dimensioner från 40-160 mm.

Kundens behov

Både låg- och högreservoaren behövde takavvattning, och kundens önskemål var att avvattningen skulle vara i rostfritt stål. Det skulle även vara estetiskt tilltalande ihop med den råa betongen som är genomgående för vattentornet. BLÜCHERs säljansvarige för södra Sverige, Jimmie Wentzel, berättar:

- Vi bjöds in som tredje takavvattningsleverantör att få presentera oss då de tidigare inte kunnat lösa kundens önskemål. Den stora utmaningen var att rörstråken skulle gå i radie. Vi tittade först på lösningen att leverera svängda, rostfria rör, men då kostnaden blev alldeles för hög behövde vi hitta ett alternativ.

Lösning

- Vi körde rakpipor med specialböjar var tredje meter vilket visuellt på plats faktiskt ger upplevelsen av rör i radie. Böjarna är vinklade 4,5 grader, vilket räknades fram av en extern VS-konsult, berättar Jimmie. Han tillägger:

- Det fanns en utmaning till, och det var utslagsbackarna. När man städar vattenreservoaren och tömmer den lägger man ner en pump, och då placerar man slangen till den i utslagsbackarna. Det är cirka 100 meter rör i våg horisontellt där vattnet flödar vilket skapar ett rejält tryck, och vi har därför levererat rostfria utslagsbackar med vakuumbrunnar insvetsade i utslagsbackarna. Vi har dimensionerat rörsystemet från utslagsbackarna som ett takavvattningssystem, ett vakuumsystem, där rörsystemet är en sträcka på 100 meter till stamledning.

Resultat

- Vi kunde erbjuda ett helhetskoncept i rostfritt stål som var både funktionellt och estetiskt, och dessutom var vi de enda som kunde lösa situationen med utslagsbackarna vilket gjorde att vi valdes som leverantör, berättar Jimmie. Tack vare att vi gjorde ett bra jobb här fick vi sedan även leverera takavvattning till Landskrona kommunhus. 

Samarbetande företag

Wingårdhs Arkitektkontor, PE Teknik & Arkitektur AB, Caverion och NCC.

Jimmie Wentzel
säljansvarig för södra Sverige
BLÜCHER
Vi kunde erbjuda ett helhetskoncept i rostfritt stål som var både funktionellt och estetiskt, och dessutom var vi de enda som kunde lösa situationen med utslagsbackarna vilket gjorde att vi valdes som leverantör.