BLÜCHER® valdes till prestigefyllt superfängelse

HMP Berwyns nya anläggning för män kategori C rymmer 2 100 intagna

Blucher

Dela denna referensartikel

Industri

Myndighet och militär

Kategori

Installerade produkter:

Kund

HMP Berwyn

Plats

Wrexham, norra Wales

Omfattning

Tillhandahålla markrör både på anläggningen och förmonterade på ställningar vid Crown Houses produktionsanläggning i Oldbury, samt golvbrunnar, standardbrunnar och rännor till kök och personalomklädningsrum.

Lösning

BLÜCHER® EuroPipe, BLÜCHER® brunnar och BLÜCHER® rännor

Resultat

BLÜCHER-produkter för 500 000 GBP levererades till projektet, för dess hållbarhet och enkla installation.

Samarbetande företag

Crown House Technology