Golvbrunnar, avvattningsrännor och rör för industriella installationer

BLÜCHER erbjuder säkra avvattningslösningar som transporterar bort vatten från tillverkningsytor, bryggerier, mejerier, slakthus, laboratorier, ekonomiutrymmen, kök och omklädningsrum i industrilokaler.

Genomtänkt produktutveckling ger hög prestanda
BLÜCHER erbjuder ett brett urval av golvbrunnar, golvrännor och rör i standardutförande eller som skräddarsydda produkter. Ett grundligt arbete har lagts ner på att utveckla produkter som kräver minimalt med underhåll, samtidigt som de har enastående hygieniska egenskaper och hög flödeskapacitet. BLÜCHER erbjuder också ett stort utbud av tillbehör, som t.ex. lätt demonterbara vattenlås med enkel åtkomst vid rengöring och inspektion, samt glasavskiljare, silkorg och sandfång som gör det möjligt att helt undvika att avloppssystemet överbelastas med oavsiktligt utflöde. De gastäta golvbrunnarna är särskilt lämpade för bioteknisk och farmaceutisk industri.

Anslut direkt till BLÜCHER® EuroPipe
Utloppet i BLÜCHER:s golvbrunnar ansluts direkt till avvattningsrörsystemet BLÜCHER® EuroPipe. Tack vare den enastående produktkvaliteten kan BLÜCHER® EuroPipe stå emot temperaturer över 800 °C. Det är även motståndskraftigt mot många alminnelig använt kemikalier och enkelt att underhålla.  Det tillförlitliga systemet med muff och slutända kan användas för att behandla avloppsvatten och systemet används också ofta för laboratorieavfall.

Ett komplett system under och över mark BLÜCHER® EuroPipe kan användas i hela byggnaden samt under och över mark. Tillsammans med BLÜCHER:s takbrunnar utgör det ett komplett takavvattningssystem i rostfritt stål.

News

Gå till arkivet ->