Varför ska Du välja avvattningsprodukter i rostfritt stål från BLÜCHER?

Valet av avvattningssystem baseras i de flesta fall på systemets direkta kostnader. Beräkningar visar dock ofta att när Du inkluderar installationskostnader, arbetskraftskostnader och förväntad produktlivslängd är ett system i rostfritt stål från BLÜCHER det mest kostnadseffektiva alternativet på lång sikt.

Enkel installation, hög prestanda och minimalt underhållBLÜCHER:s produkter har förutom priset en stor mängd fördelar över tid. Den låga vikten på produkter av rostfritt stål gör dem enkla att installera och BLÜCHER-rör kan ofta hanteras av endast en person. De tunna väggarna i rör från BLÜCHER innebär att de har en högre flödeskapacitet än liknande rör i andra material med samma utsidesdiameter, och rörens släta yta garanterar en hygienisk lösning. Dessutom kräver produkter från BLÜCHER minimalt med underhåll, vilket minskar kostnaderna för underhåll och reparation. De är dessutom motståndskraftiga mot korrosion, brand, deformering och värmespänning.

Hängiven service i hela processen
Vi ger våra kunder flexibel och effektiv service och det är alltid enkelt att göra affärer med oss. Våra erfarna konstruktörer har omfattande kunskap i att utforma avvattningslösningar och erbjuder tekniska råd genom hela processen, från projektplanering tills installationen har slutförts på plats.

BLÜCHER® Drain ROT 85 – Extra lågbyggd

Vår nya golvbrunn BLÜCHER® Drain ROT 85 bygger endast 85 mm, vilket gör den idealisk för lågbyggda betongbjälklag i ROT-projekt. Golvbrunnen är tillverkad helt och hållet i rostfritt stål, och är utrustad med vattenlås och sidoutlopp Ø50 mm. Med olika montageset kan golvbeläggning av plastmatta eller klinkers anslutas smidigt och snyggt.

Länk till produktblad