BLÜCHER Drain Roof – mindre än halva installationstiden

BLÜCHER Drain Roof
BLÜCHER® Drain Roof är vårt kompletta takavvattningssystem i rostfritt stål. Tillsammans med avloppssystemet BLÜCHER EuroPipe utgör det ett komplett avvattningssystem för hela byggnaden, från tak ända ner under mark. Takavvattningssystemet kan användas för alla typer av platta tak med bitumen eller gummiduk och det är lika lämpat för både självfalls- som för vakuumsystem.

Mindre än halva installationstiden
Att installera ett takavvattningssystem från BLÜCHER tar mindre än halva tiden jämfört med ett konventionellt takavvattningssystem, och vårt system behöver färre takbrunnar för att avvattna samma yta. Detta ger ett lägre totalpris än ett konventionellt system, trots att ett takavvattningssystem i rostfritt stål kostar mer än motsvarande i plast. Installationstiden för BLÜCHER Drain Roof är helt enkelt så mycket snabbare, att det ändå blir det mest ekonomiska alternativet. Lägg därtill kvalitén, hållbarheten och den snabba avrinningen, så är det inte svårt att avgöra vilket takavvattningssystem som är det bästa valet.

En kvalitet som klarar allt
BLÜCHER Drain Roof i rostfritt stål står emot all yttre påverkan, korrosion och brand, samt kräver minimalt med underhåll. Stålets släta yta har utomordentliga självrengöringsegenskaper och en hög flödeskapacitet som förhindrar stopp. Bland tillbehören i BLÜCHER® Drain Roof finns bräddavlopp, värmeisolering och värmespårning som säkerställer att taket förblir vattentätt vid skyfall, samt håller sig frostfritt när temperaturen faller under 0°C.

Vi gör jobbet åt dig!
På BLÜCHER har vi en kalkylavdelning som hjälper dig med utvecklingen och utformningen av ert takavvattningssystem. En flödesberäkning från BLÜCHER som anger hela systemet med golvbrunnar, rör, rördelar och tillbehör kan du beställa här