Avvattningssystem för kommersiella installationer i hela världen

BLÜCHER erbjuder avvattningslösningar för alla typer av kommersiella konstruktioner, från sjukhus, sportarenor, skolor, hotell och restauranger till shoppingcentra, flygplatser och mycket mer. Duschbrunnar, industribrunnar, avvattningsrännor, rör och rördelar från BLÜCHER används i kök, laboratorier, omklädningsrum, badrum, tvättrum, toaletter etc. På platser där hygien och korrosionsskydd är av avgörande betydelse är rostfria stålprodukter från BLÜCHER det perfekta alternativet.

Minska tiden och kostnaderna för installationen med BLÜCHER® EuroPipe
Rörledningssystemet BLÜCHER® EuroPipe med muff och slätända är enkelt att installera och skära till, det väger lite, är hygieniskt och kemiskt motståndskraftigt, samt kan användas i slutna byggsystem på annan plats. Förutom den långsiktiga prestandagarantin minskar BLÜCHER® EuroPipe avsevärt installationstiden och kostnaderna. Detta innebär att BLÜCHER® EuroPipe är perfekt för storskaliga byggprojekt.

Tillbehören ger oändliga möjligheter
BLÜCHER erbjuder både lätta och tåliga golvbrunnar som kan kompletteras med flera alternativ, som t.ex. vattenlås, filter, tätskiktsflänsar, galler och sidoinlopp, vilket uppfyller alla avvattningsbehov. När vattenlåset är borttaget uppnås full åtkomst till golvbrunnarna för rensning och inspektion. På platser där hygienkraven är höga rekommenderar BLÜCHER det patenterade HygienicPro-gallret.

Golvrännor i alla former och storlekar Ett standardurval av design och storlekar för avvattningsrännor och köksrännor finns för kök och våtutrymmen, men kan också tillverkas enligt kundens specifikation. Produkturvalet för kommersiella installationer kompletteras med BLÜCHER:s sortiment av takbrunnar för självfalls- och vakuumavvattningssystem, vilket ger en effektiv lösning för platta tak.

News

Gå till arkivet ->