21.06.2019

BLÜCHER® EuroPipe – ett tyst, rostfritt avloppssystem


Ljud i rör

Där vatten rinner finns det ljud. Och även om vi gärna lyssnar till en porlande bäck en vacker vårdag vill vi helst inte lyssna på när grannen spolar i toaletten klockan tre på natten.

 

Ljud finns i alla avvattningssystem, men för att förstå hur det uppstår är det viktigt att skilja på direkt ljud och indirekt ljud. Direkt ljud är det ljud som hörs från en synlig avloppsledning. I dagens moderna byggnader är dock de flesta avloppsledningar av större storlek inbyggda i schakt ihop med andra tekniska installationer som exempelvis ventilation.

 

Indirekt ljud är det ljud som sprids mellan rum genom byggnadens konstruktion. Dessa ljud fortplantas genom konstruktionen som vibrationer, eller som det också kallas; som resonans. Den svagaste länken i denna spridning av ljud är ofta rörupphängningarna. BLÜCHERs rostfria rörsystem EuroPipe hängs upp med ljuddämpande klamsvep, vilket gör stor skillnad. Och en sak till – tack vare materialstyrkan i BLÜCHER EuroPipe krävs färre klamsvep, vilket bidrar markant till minskat ljud.

 

BLÜCHERs rostfria avloppssystem har testats enligt gällande EN 14366 på det ackrediterade institutet Fraunhofer i Tyskland, med mycket tillfredsställande resultat; Vid ett flöde på 4 liter per sekund och med ljuddämpande klamsvep uppgår ljudet i våra rör endast till 20 dB, vilket är jämförbart med en viskning eller ett fallande löv. Ganska så tyst, eller hur? Gällande riktvärden enligt Boverkets Byggregler för rum avseende sömn och vila är 25 dB, och Europanormen ligger på 30 dB.

 

Med BLÜCHER® EuroPipe i stammarna behöver du inte välja mellan tyst, brandsäkert, hållbart eller lättkapat. Du får allt i ett.


BLÜCHER® Drain ROT 85 – Extra lågbyggd

Vår nya golvbrunn BLÜCHER® Drain ROT 85 bygger endast 85 mm, vilket gör den idealisk för lågbyggda betongbjälklag i ROT-projekt. Golvbrunnen är tillverkad helt och hållet i rostfritt stål, och är utrustad med vattenlås och sidoutlopp Ø50 mm. Med olika montageset kan golvbeläggning av plastmatta eller klinkers anslutas smidigt och snyggt.

Länk till produktblad