BLÜCHER sätter värde på praktisk användning

Kunder över hela världen litar på vår kunskap, vårt sunda förnuft och vår hängivna service.

Att veta hur

På BLÜCHER innebär kunskap att vi verkligen vet hur man gör. Därför kommer våra drygt 50 års erfarenhet av att arbeta med rostfritt stål till praktisk användning i hållbara lösningar. Lösningarna anpassas till alla typer av byggnadsmetoder och utvecklas för att hålla flödet igång i avvattningsinstallationer.

Vi använder vår kunskap genom att ha en aktiv roll i att upprätta internationella standarder. Vår produktutvecklingsavdelning har sina egna testningslokaler och samarbetar med internationellt erkända fristående institut, som t.ex. det danska teknologiska institutet.

Sunt förnuft

Vi har skapat BLÜCHER:s verksamhet med hjälp av vårt sunda förnuft. Vi har ett globalt synsätt och är mycket uppmärksamma på vad som händer på våra marknader. Vi prioriterar vår lokala närvaro, som innebär att vi kan utnyttja vår kunskap och anpassa våra produkter och lösningar till lokala byggnadsmetoder i hela världen.

Vårt sunda förnuft är också skälet till att vår tillverkning under åren endast flyttat ett par mil från den plats där vår grundare skapade det första golvbrunnsgallret. Flexibiliteten och expertisen som vi får genom att kombinera högteknologisk tillverkning med gediget hantverkskunnande och åratals erfarenhet, innebär att vi snabbt kan anpassa oss till förändringar i kundernas och marknadens behov samt bibehålla korta ledtider, även för skräddarsydda lösningar.

Hängiven service

Den höga servicenivån är en grundläggande del av BLÜCHER. Våra kunder får en effektiv och flexibel service och det är enkelt att göra affärer med oss.

Att uppfylla och överträffa kraven från våra kunder är en del av vår kultur. Varje dag ger vi tekniska råd, gör tekniska ritningar för avvattningsprojekt och levererar våra produkter på ett säkert sätt över hela världen. Det är skälet till att våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. Vår tillverkningsprocess är optimerad för att vi ska kunna tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller våra kunders samtliga avvattningsbehov.

News

Gå till arkivet ->