Säkerställd kvalitet i tillverkningen av avvattningssystem i rostfritt stål

Sunt förnuft, enastående hantverksskicklighet och den mest avancerade produktionstekniken kombineras för att våra produkter ska uppnå högsta kvalitet.

En kombination av moderna tillverkningsprocesser och hantverkskunnande
BLÜCHER har ett processbaserat tillvägagångssätt i varje tillverkningssteg för avvattningsprodukterna. I vår fabrik i Vildbjerg, som har den modernaste maskinparken för rörledningar i Europa, utförs valsning och svetsning av rör samt laserskärning, hydroformning och stansning, svetsning och syrabetning. Vi använder en kraftfull kombination av hantverkskunnande och robotteknik som ger korta ledtider och flexibilitet i skräddarsydda lösningar.

Certifierad kvalitetssäkring
BLÜCHER lägger högsta prioritet på kvalitetssäkring, vilket är skälet till att vi var ett av de första företagen i Danmark som blev ISO 9001-certifierade 1991. Det innebär att vi ständigt övervakar hela tillverkningsprocessen, från val av leverantörer till färdiga produkter och paketering.

Grundlig dokumentation och manuell testning
Varje leverans av rostfritt stål åtföljs av ett materialcertifikat som dokumenterar hur det rostfria stålet efterlever de krav som anges av BLÜCHER. Materialet skickas endast vidare för tillverkning om det överensstämmer med kraven. Innan slutprodukterna skickas till kunden trycktestas varje produkt manuellt, för att säkerställa att den kan stå emot det tryck som bildas när vatten flödar genom den. Våra tillverkningsprocesser kontrolleras regelbundet via både intern kvalitetskontroll och externa granskningar från danska och utländska kontrollorgan.

News

Gå till arkivet ->