BLÜCHER® EuroPipe - sparar på miljön

BLÜCHER EuroPipe avloppssystem rekommenderas av Byggvarubedömningen. Flera av produkterna i sortimentet finns bedömda i Sunda Hus miljödata.

Ett avloppssystem i rostfritt stål väger bara en tredjedel av ett i gjutjärn. Det ger många fördelar för både arbetsmiljö och miljö. Framförallt blir installationerna lättare och det behövs färre antal installatörer. Dessutom är rostfritt ett tyst avloppssystem, inte minst viktigt i känsliga miljöer.

Transporter är den största källan till utsläpp av koldioxid. Utsläppen har en direkt koppling till godsets volym och vikt. En minskning av vikt i frakt ger i sin tur en minskning av koldioxidutsläpp.

Byggvarubedömningen om BLÜCHER® EuroPipe

Sunda Hus om BLÜCHER® EuroPipe

Byggvarudeklaration BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Drain ROT 85 – Extra lågbyggd

Vår nya golvbrunn BLÜCHER® Drain ROT 85 bygger endast 85 mm, vilket gör den idealisk för lågbyggda betongbjälklag i ROT-projekt. Golvbrunnen är tillverkad helt och hållet i rostfritt stål, och är utrustad med vattenlås och sidoutlopp Ø50 mm. Med olika montageset kan golvbeläggning av plastmatta eller klinkers anslutas smidigt och snyggt.

Länk till produktblad