Golvrännor och -brunnar för kök

BLÜCHERS köks- och spärrbrunnar är avsedda för de mest hygienkrävande installationerna i köks- och livsmedelsindustri. Brunnarna har hög självrensningskapacitet, och är utrustade med silkorg som effektivt fångar upp större partiklar, samt vattenlås som enkelt kan demonteras för rengöring.

Projekteringsguide för olika golvtyper

De rostfria brunnarna och rännorna är tillverkade utan vassa kanter, vilket är en stor fördel ur hygiensynpunkt då det underlättar rengöringsarbetet avsevärt. Storkökssortimentet BLÜCHER Channel erbjuder ett digert sortiment av köks- och spärrbrunnar för alla typer av golv.

Se vår broschyr på storköksrännor

BLÜCHER® Drain ROT 85 – Extra lågbyggd

Vår nya golvbrunn BLÜCHER® Drain ROT 85 bygger endast 85 mm, vilket gör den idealisk för lågbyggda betongbjälklag i ROT-projekt. Golvbrunnen är tillverkad helt och hållet i rostfritt stål, och är utrustad med vattenlås och sidoutlopp Ø50 mm. Med olika montageset kan golvbeläggning av plastmatta eller klinkers anslutas smidigt och snyggt.

Länk till produktblad